2) Stoker

Termoblok Nedir?

  • Özel tasarımı sayesinde yanma potası içerisinde havayı homojen olarak dağıtır. 
  • Külhan saclarınını çift cidarlı olması külhan bölgesinin  soğumasını sağlar ve yakma havasını ısıtır. Isınan yakma havası kömürün daha kolay yanmasına sebep olur ve %15 daha verimli yanma sağlanmıştır. 
  • Ocak dilimleri 60 parça özel pik alaşımlı dökümlerden oluşmaktadır. Ocakların ısı değişiminden kaynaklanan gerilimlerden dolayı çatlaması önlenmiştir.
  • Izgara dilimleri üzerindeki delik adetleri daha sık yerleştirilmiştir. Izgara ile yakıt arasında hava  yastığı oluştuğundan ızgaranın tüm yüzeylerinde yanma sağlanmaktadır. Böylece yakma havasını en iyi şekilde kullanıp yakma randımanı  %95 verimli hale getirilmiştir.
  • Yakıt sevk ve karıştırıcının motorlu redüktörü ayrı ayrı olduğu için sevk ve karıştırıcı ayarları hassas ve bağımsız bir şekilde ayarlanabilmektedir. Kömürün daha randımanlı yanması ve enerji tasarrufu sağlar.
  • Karıştırıcı uçlar 18/10/Cr/Ni alaşımlı olup ısıya dayanıklı üründen imal edilmiştir. Karıştırıcı uçları iki ayrı parça olmasından dolayı yakıta göre ve ocak çapına göre ayarlama imkanı sağlar.


Modüler Stoker
  • Modüler stoker, otomatik beslemeli ve otomatik kül atmalıdır, kül atma kolu karıştırıcı ile eş zamanlı çalışmaktadır. Bakım aralığı daha uzun olduğundan kullanıcıya kolaylık sağlar.
  • Modüler stokerde kül birikmesi gerçekleşmediğinden kazan deforme olmaz, karıştırıcı kolu ve karıştırıcı ucu daha uzun ömürlü olur.